2 nye kontrakter til FS Betong

Fornøyd kalkulatør og daglig leder, her signeres kontrakter på 2 nye prosjekter idag. Vi takker Anlegg Øst for tilliten og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Flomsikring Røyslimoen, der skal vi bygge 2 bruer og flere plasstøpte kummer. Byggherre er Lillehammer kommune.

Flomsikring Brandbu, 4 bruer, pumpestasjon og flere hundre meter med støttemurer. Byggherre NVE.

Vi gleder oss til de nye utfordringene og kan ikke vente på å få komme i gang med disse 2 spennende prosjektene?