Om oss

På trygg grunn

FS Betong utfører ulike betongarbeider innen bygg- og anleggssektoren. Våre eiere og ledere har mer enn 30 års erfaring i faget. Vi har både erfaring, styrke og kompetanse til å påta oss store og komplekse oppdrag, og er en naturlig samarbeidspartner for både profesjonelle og offentlige utbyggere. Vi har base på Lillehammer, og regner det sentrale østlandsområdet som vårt primære nedslagsfelt. Ved behov, påtar vi oss imidlertid oppdrag over hele landet.

Kvalitet og HMS

FS Betong har høy fokus på kvalitet og HMS, noe som gjør oss til en trygg samarbeidspartner. Vi jobber daglig med HMS og kvalitetssikring på våre prosjekter. Kvalitet er for oss å holde det vi lover, både overfor kunder, ansatte og eiere. Vi bruker ressurser på å forbedre systemer, verktøy, kompetanse og holdninger. Vi har kontinuerlig fokus på å videreutvikle våre arbeidsprosesser og styrer kvalitetsarbeidet gjennom vårt elektroniske kvalitetssystem.

HMS er en viktig del av vårt kvalitetsarbeid. Det daglige arbeidet skal gjennomføres uten personskader. Vi skal gjøre alt vi kan for å unngå arbeidsulykker. Vi vil redusere sykefraværet gjennom tett oppfølging, trivsel, og økt fokus på forbyggende HMS-arbeid. Alle ansatte oppfordres til å delta aktivt i HMS-arbeidet.

Når du velger FS Betong som din samarbeidspartner på betongoppdrag er du på trygg grunn!