Måsåbekken bru

Måsåbekken bru

Byggherre: BaneNor AS
Hovedentreprenør: John Galten AS

Måsåbekken bru

Byggherre: BaneNor AS
Hovedentreprenør: John Galten AS

Vi har bygd ny bru i samarbeid med John Galten AS. Dette er en del av ny tilkomstvei i forbindelse med utbyggingen av Tangenvika bru. Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2020. Vi takker John Galten AS og Bane Nor for et veldig godt samarbeid!