Fagprøver gjennomført til meget godt bestått

Fagprøver gjennomført til meget godt bestått

Fagprøver gjennomført til meget godt bestått

En begivenhetsrik dag i FS Betong, vi har denne uka hatt tre som har tatt fagprøve som betongarbeidere. Alle 3 fullførte oppgaven til meget godt bestått?Gratulerer Svein Erik Rønningen, Nikolai Hamnes og Bjørn Håkon Andersen med fagbrev. Dere er flinke?