Fjøs – Jon Olav Skaug

Fjøs – Jon Olav Skaug

Fjøs – Jon Olav Skaug

Vi har levert betongarbeidene til melkekufjøset til Jon Olav Skaug på Kolbu