Fjøs – Olav Dalen

Fjøs – Olav Dalen

Vi har hatt gleden å utføre betongarbeidene på fjøset til Olav Dalen på Dokka.

Fjøs – Olav Dalen

Vi har hatt gleden å utføre betongarbeidene på fjøset til Olav Dalen på Dokka.