Flomsikring Røyslimoen

Flomsikring Røyslimoen

Byggherre: Lillehammer kommune
Hovedentreprenør: Anlegg Øst

Flomsikring Røyslimoen

Byggherre: Lillehammer kommune
Hovedentreprenør: Anlegg Øst

Oppstart av nytt prosjekt, flomsikring Røyslimoen i samarbeid med Anlegg Øst. Byggherre Lillehammer kommune. Her skal vi bygge ny kulvert i Røyslivegen og ny gangbro over Åretta. Det skal også plasstøpes noen VA-kummer.
Gutta er godt i gang med armeringen av bunnplata i kulverten.