FV 116 Lovisenberg-Hanum

FV 116 Lovisenberg-Hanum

Byggherre: Innlandet Fylkeskommune
Hovedentreprenør: Gjermundshaug Anlegg AS

FV 116 Lovisenberg-Hanum

Byggherre: Innlandet Fylkeskommune
Hovedentreprenør: Gjermundshaug Anlegg AS

Betongkonstruksjoner i forbindelse med omlegging av gang- og sykkelvei.