Gjermundshaug Gruppen utvider tjenesteområdet og kjøper FS Betong AS

Med oppkjøpet tar Gjermundshaug Gruppen over eierskapet fra Stenumgård Eiendom AS og Andreas Stø Holding AS som etablerte selskapet sammen med Kjetil Ringlund tilbake i 2018. Ringlund fortsetter i selskapet som får Pål Ligård som ny daglig leder.

Les hele saken her: https://www.gjermundshaug.no/aktuelt/gjermundshaug-gruppen-utvider-tjenesteomradet-og-kjoper-fs-betong-as/