Hakadal samferdsel -Nytt kryss RV4 – Elvetangen

Byggherre: Nittedal kommune
Hovedentreprenør: Anlegg Øst Entreprenør AS

Kulverter og støttemurer i forbindelse med nytt kryss RV4 Elvetangen