Mosetra bru Trysil

Mosetra bru Trysil

Byggherre: Trysilfjell utmarkslag
Hovedentreprenør: John Galten AS

Mosetra bru Trysil

Byggherre: Trysilfjell utmarkslag
Hovedentreprenør: John Galten AS

Prosjektet ferdigstilt våren 2019