Infrastrukturprosjekt på Ulven

Infrastrukturprosjekt på Ulven

Byggherre: Obos
Hovedentreprenør: Isachsen Anlegg

Ferdigstilt høsten 2020

Infrastrukturprosjekt på Ulven

Byggherre: Obos
Hovedentreprenør: Isachsen Anlegg

Ferdigstilt høsten 2020

Infrastruktuktur ifm utbyggingen av OBOS sitt leilighetsprosjekt på Ulven. Her støper vi 2800 m2 med bunnplate, 4000m2 veggforskaling, 3000m3 med betong, 450 tonn med armering, 2 kulverter en for jernbanen og en for vei. Prosjektet er i samarbeid med Isachsen Anlegg.