Moelven vannverk

Moelven vannverk

Byggherre: Ringsaker kommune
Hovedentreprenør: Dobloug Entreprenør AS

Moelven vannverk

Byggherre: Ringsaker kommune
Hovedentreprenør: Dobloug Entreprenør AS

Nytt vannverk for ringsaker kommune i Moelv. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2019. Her har vi utført betongarbeid på et areal på 600 m², over tre plan, der det ble brukt ca 1100 m3 med betong, 220 tonn med armering og 4350 m² med forskaling.