Oppsummering av 2019

FS Betong oppsummerer et begivenhetsrikt år, der vi har gått fra å være 15 ansatte ved starten av året til å være en gruppe på 54 medarbeidere ved slutten av 2019.

I løpet av året har vi ferdigstilt flere store og viktige prosjekter for oss, blant annet Moelven Vannverk i Ringsaker kommune, ny hovedvannledning på Strandpromenaden, kulvert i Trysil pg flere landbruksbygg.

Vi har omsatt for ca 67 millioner i 2019 og har ved utgangen av året en ordrereserve på ca 50 millioner. Vi satser på at 2020 også blir et år med fortsatt vekst. Vi er i gang med flere spennende prosjekter denne våren, blant annet Måsåbekken bru på Tangen, betongarbeider på Wildenvey park og kulverter i Sørumsand, samtidig som vi ferdigstiller Lillehammer vannverk, støttemur i Proffesor Kohts vei og infrastruktur på Ulven i løpet av året.

Vi har arbeidet om lag 80 000 arbeidstimer i 2019 uten personskader med fravær og med et sykefravær på under 3%. Dette har vi klart blant annet ved å ha et høyt fokus på HMS, tett opp følging av sykefravær og god medvirkning fra våre ansatte.

Vi ser frem til å ta fatt på det nye året og vil fortsette å levere tjenester med høy kvalitet til våre kunder.