Røverdalsmuren Gjøvik

Røverdalsmuren Gjøvik

Byggherre: Statens Vegvesen
Hovedentreprenør: Brødrene Gudbrandsen AS

Røverdalsmuren Gjøvik

Byggherre: Statens Vegvesen
Hovedentreprenør: Brødrene Gudbrandsen AS

Ny støttemur langs FV172 Røverdalen i Gjøvik.