Ullernchausen

Ullernchausen

Byggherre: Oslo kommune
Hovedentreprenør: Steg Entreprenør AS

Ullernchausen

Byggherre: Oslo kommune
Hovedentreprenør: Steg Entreprenør AS

VA-prosjekt for Vann og avløpsetaten i Oslo på Ullernchausseen i samarbeid med Steg Entreprenør