Om FS Betong

På trygg grunn

FS Betong utfører alle typer betongarbeider relatert til bygg- og anleggssektoren, og kan ta oppdrag for utbyggere, entreprenører og offentlige kunder.

Vi har erfaring, kompetanse og ryggrad til å ta på oss store og komplekse oppdrag. FS Betong ble etablert i 2018. Vi har solide eiere gjennom Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør, og er en del av Eleda Group.

Når du velger FS Betong som din samarbeidspartner på betongoppdrag er du på trygg grunn!

Kvalitet og HMS

FS Betong og Eleda jobber systematisk med HMSK i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Med våre ISO-sertifiserte styringssystemer sikrer vi en kontinuerlig forbedring av våre tjenester for å imøtekomme krav og forventninger fra ansatte, kunder og leverandører.

FS Betong skal være en lærende organisasjon i tett samhandling mellom egne ansatte, leverandører og våre kunder. Arbeidshverdagen skal preges av en inkluderende kultur.

En viktig del av sikkerhets-arbeidet er å skape en bedriftskultur som gjør at den enkelte tar ansvar for egen og andres sikkerhet, i Eleda kaller vi dette kollegaomtanke.

Kvalitet innebærer å gjøre jobben riktig første gang.
Kvalitet første gang har stor betydning for økonomien i våre prosjekter og for våre kunder. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemer, verktøy, kompetanse og holdninger. Vi har kontinuerlig fokus på å videreutvikle våre arbeidsprosesser.

Bærekraft

Vi i Eleda har erfart at det er viktig å være modig i en tøff anleggsbransje.

Gjennom solskinnsdager og regnværsdager har vår omstillingsvilje, ureddhet og løsningsorientering gjort at vi er der vi er i dag. Og nettopp disse egenskapene tar vi med oss inn i bærekraftsarbeidet vårt.

Bærekraft er viktig for oss ettersom vi vil være med på dugnaden mot Norges og FNs klimamål i 2030 og 2050. Vi støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, der vi skal tilstrebe gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen. Vi skal anvende teknologien på en måte som bevarer den økologiske balansen, beskytte miljøet, utarbeide tiltak for å hindre miljøskader og rehabilitere skadet miljø.

Samtidig er vi en samfunnsbyggende aktør som ser at vårt virke kan gjøres enda mer bærekraftig i årene som kommer. Gjennom vår Strategiplan (2020-2025) skal vi i denne perioden bidra til en bærekraftig anleggsnæring ved å:

  • Ta samfunnsansvar i lokalmiljøer vi er til stede ved å støtte og benytte lokale ressurser og tjenester
  • Innlemme miljøhensyn i all virksomhet som Eleda har ansvaret for
  • Utvikle og benytte innovative løsninger som kan fremme bærekraft i et langsiktig perspektiv
  • Bruke bærekraft som en mulighet til å skape forretningsmessige konkurransefortrinn
  • Stille krav til våre leverandører og samarbeidspartnere mht. bærekraftig drift.

Bærekraftsrapport for 2022

Vi er stolte over å presentere vår 2. bærekraftsrapport. Ettersom denne bærekraftsrapporten er for rapporteringsåret 2022 omfatter rapporten Gjermundshaug Gruppens selskaper; FS Betong, Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør, og ikke Eleda Norge slik konsernet heter i dag. Fra og med rapporteringsåret 2023 vil rapporten være for Eleda Norge.

Bærekraftsrapport 2022

Rapporten er bygd på Global Reporting Initiative (GRI) sin standard og er signert av styret for 2022 i GG. Rapporten inneholder vår redegjørelse for hvordan vi jobber med likestilling og hva som er gjort for å oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten i 2022. I tillegg inneholder rapporten en redegjørelse av våre gjennomførte aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Rapporten gir innsikt i våre tiltak og fremskritt for å sikre en bærekraftig fremtid og vårt engasjement for sosialt, miljømessig og økonomisk ansvar. Selskapenes klimagassregnskap er også inkludert. Vi oppfordrer alle interesserte til å lese rapporten og bli kjent med vårt arbeid for bærekraft.

Har du spørsmål til bærekraftsrapporten, ta kontakt med Bærekraftansvarlig Kristoffer Grøv på epost: kristoffer.grov@anlegg-ost.no

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettstedet. Du kan fortsette å bruke dette nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.

Les mer om personvern og cookies